Fundusze Europejskie

Wysokosprawna kogeneracja

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Nazwa projektu:

“Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica”

Cele projektu:

Zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 do atmosfery. Podniesienie efektywności energetycznej Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Planowane efekty - wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.;
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 2,09 MW;
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 1,1 MWt;
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji - 2 szt.

Planowane efekty - wskaźniki rezultatu:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 3 831,74 Mg CO2;
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 18 972,767 MWh/rok.

Wartość projektu: 6 827 730,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 657 790,00 zł

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości:

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Kategoria: Powiązane pliki [33]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2021-10-11 1. Program Funkcjonalno Użytkowy
ilość pobrań: 347
1. Program Funkcjonalno Użytkowy 687.66KB zobacz
docx 2021-10-11 2. Formularz oferty
ilość pobrań: 91
2. Formularz oferty 24.08KB -
docx 2021-10-11 3. Wykaz wykonanych robot budowlanych
ilość pobrań: 65
3. Wykaz wykonanych robot budowlanych 22.54KB -
docx 2021-10-11 4. Wykaz wykonanych uslug serwisowych
ilość pobrań: 72
4. Wykaz wykonanych uslug serwisowych 22.62KB -
docx 2021-10-11 5. Wykaz osob
ilość pobrań: 71
5. Wykaz osob 22.01KB -
docx 2021-10-11 6. Parametry kontrolne
ilość pobrań: 70
6. Parametry kontrolne 24.27KB -
docx 2021-10-11 7 Parametry gwarantowane
ilość pobrań: 94
7 Parametry gwarantowane 24.04KB -
docx 2021-10-11 8. Harmonogram serwisu gwarancyjnego
ilość pobrań: 69
8. Harmonogram serwisu gwarancyjnego 31.76KB -
docx 2021-10-11 8U. Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy
ilość pobrań: 66
8U. Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy 21.67KB -
docx 2021-10-11 9. Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu
ilość pobrań: 68
9. Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 20.75KB -
docx 2021-10-11 9U. Oswiadczenie o zapoznaniu sie z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow Wykonawcy
ilość pobrań: 64
9U. Oswiadczenie o zapoznaniu sie z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow Wykonawcy 21.49KB -
docx 2021-10-11 10. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
ilość pobrań: 67
10. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania 20.71KB -
docx 2021-10-11 10U. Protokoly Wykonania Etapow
ilość pobrań: 91
10U. Protokoly Wykonania Etapow 28.48KB -
pdf 2021-10-11 11. Wzor umowy
ilość pobrań: 318
11. Wzor umowy 808.45KB zobacz
pdf 2021-10-11 Wybor ofert
ilość pobrań: 264
Wybor ofert 1.11MB zobacz
pdf 2021-10-11 Zaproszenie do skladania ofert
ilość pobrań: 225
Zaproszenie do skladania ofert 286.66KB zobacz
Kategoria: Ogłoszenie o wyniku
pdf 2021-10-11 Zawiadomienie
ilość pobrań: 313
Zawiadomienie 2.78MB zobacz
pdf 2021-10-11 Zestawienie ofert
ilość pobrań: 225
Zestawienie ofert 246.32KB zobacz
Kategoria: Zapytania i odpowiedzi/modyfikacje
pdf 2021-10-11 Odpowiedzi na pytania - 1
ilość pobrań: 220
Odpowiedzi na pytania - 1 0.91MB zobacz
pdf 2021-10-11 Odpowiedzi na pytania - 2
ilość pobrań: 228
Odpowiedzi na pytania - 2 2.58MB zobacz
pdf 2021-10-11 Odpowiedzi na pytania - 3
ilość pobrań: 276
Odpowiedzi na pytania - 3 1.2MB zobacz
pdf 2021-10-11 Odpowiedzi na pytania - 4
ilość pobrań: 224
Odpowiedzi na pytania - 4 5.03MB zobacz
pdf 2021-10-11 Odpowiedzi na pytania - 5
ilość pobrań: 221
Odpowiedzi na pytania - 5 3.45MB zobacz
pdf 2021-10-11 Odpowiedzi na pytania - 6
ilość pobrań: 216
Odpowiedzi na pytania - 6 2.4MB zobacz
pdf 2021-10-11 Odpowiedzi na pytania - 7
ilość pobrań: 231
Odpowiedzi na pytania - 7 2.56MB zobacz
pdf 2021-10-11 Odpowiedzi na pytania - 8
ilość pobrań: 207
Odpowiedzi na pytania - 8 508.21KB zobacz
pdf 2021-10-11 Zmiany - 1
ilość pobrań: 211
Zmiany - 1 854.44KB zobacz
pdf 2021-10-11 Zmiany - 2
ilość pobrań: 205
Zmiany - 2 159.8KB zobacz
pdf 2021-10-11 Zmiany - 3
ilość pobrań: 268
Zmiany - 3 1.89MB zobacz
pdf 2021-10-11 Zmiany - 4
ilość pobrań: 211
Zmiany - 4 836.17KB zobacz
pdf 2021-10-11 Zmiany - 5
ilość pobrań: 212
Zmiany - 5 200.21KB zobacz
pdf 2021-10-11 Zmiany - 6
ilość pobrań: 207
Zmiany - 6 165.8KB zobacz
Kategoria: SIWZ
pdf 2021-10-11 SIWZ
ilość pobrań: 270
SIWZ 599.83KB zobacz
do góry