Fundusze Europejskie
Strona główna/Edukacja ekologiczna/Ścieki/Zbiornik bezodpływowy czy przydomowa oczyszczalnia?

Zbiornik bezodpływowy czy przydomowa oczyszczalnia?

Brak kanalizacji sanitarnej. Zbiornik bezodpływowy czy przydomowa oczyszczalnia?

Wiele nieruchomości położonych zwykle na terenach z rozproszoną zabudową, nie ma możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Najpopularniejszą alternatywę dla podłączenia do kanalizacji stanowi montaż tzw. szamba, a precyzyjniej zbiornika bezodpływowego. Z punktu widzenia ekologii najważniejsze, aby taka instalacja była w pełni szczelna, a odpompowane z niej ścieki zostały przetransportowane na oczyszczalnię ścieków.

W miejscach gdzie istnieją odpowiednie warunki gruntowe, zastosowanie mają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Większe nakłady inwestycyjne na początku, procentują niższymi kosztami bieżącymi. Istotna w przypadku takiego urządzenia jest jego prawidłowa eksploatacja, która zapewnia długie i niezawodne działanie oraz odpowiedni poziom podczyszczenia ścieków przed wprowadzeniem ich do ziemi. W trosce o środowisko warto zadbać o prawidłowe wykonanie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, a ich opróżnianie zlecać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych lub stałych.

 

do góry