Fundusze Europejskie
Strona główna/Edukacja ekologiczna/Ścieki/Ścieki sanitarne i wody deszczowe - osobno

Ścieki sanitarne i wody deszczowe - osobno

Powszechnie wiadomo, że wprowadzanie ścieków bytowych do środowiska (również poprzez kanalizację deszczową) jest niezgodne z prawem. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków “zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Niestety nadal wielu mieszkańców nie próbuje zagospodarować wód deszczowych w racjonalny sposób i dokonuje nielegalnych podłączeń odpływów z rynien, odwodnień liniowych i wpustów do kanalizacji sanitarnej. Duża ilość wód deszczowych skutkuje przeciążeniem kanałów ściekowych, a w konsekwencji może wpływać negatywnie na skuteczność neutralizacji zanieczyszczeń na oczyszczalni ścieków. Kontrole podłączeń prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie wystarczą, jeśli podejście mieszkańców do tej kwestii nie ulegnie zmianie.

Wprowadzając ścieki sanitarne do kanalizacji deszczowej w bezpośredni sposób zanieczyszczamy środowisko, a tym samym pośrednio trujemy siebie samych. Świadome rozszczelnianie szamb lub korzystanie z niesprawnych urządzeń podczyszczających ścieki to również działania, na które nie powinno być przyzwolenia.

do góry