Fundusze Europejskie

Woda

Im czystsza woda surowa ze studni, tym tańsza woda z kranu.

Każdy z nas może mieć wpływ na jakość wody i jej ostateczną cenę. Wody opadowe, które wsiąkają w grunt, w procesie naturalnej filtracji oczyszczają się i zasilają warstwy wodonośne. Dbając o jakość powietrza, nie wprowadzając ścieków sanitarnych do środowiska oraz stosując w racjonalny sposób środki ochrony roślin i nawozy w rolnictwie, ograniczamy możliwość zanieczyszczenia wód głębinowych ujmowanych w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia. Usuwanie wprowadzonych przez człowieka do wody surowej szkodliwych związków takich jak metale ciężkie, pestycydy wymaga zastosowania skomplikowanych procesów technologicznych, których wysoki koszt wliczony zostaje w cenę każdego m3 wody uzdatnionej trafiającej do odbiorców.

Oszczędzaj wodę

W naszych gospodarstwach korzystamy z wody do rozmaitych celów takich jak gotowanie, pranie, kąpiel, mycie aut, podlewania ogródków itd. Ogromne ilości wody zużywa również przemysł, gł. na potrzeby produkcji i chłodzenia. Zasoby wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca są W naszych gospodarstwach korzystamy z wody do rozmaitych celów takich jak gotowanie, pranie, kąpiel, mycie aut, podlewania ogródków itd. Ogromne ilości wody zużywa również przemysł, gł. na potrzeby produkcji i chłodzenia. Zasoby wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca są w Polsce porównywalne z Egiptem, co może nam uświadamiać fakt, że do dyspozycji mamy ograniczone jej ilości.  Niestety prognozy dotyczące poprawy zasobów wodnych w Polsce nie napawają optymizmem. Susze glebowe występują już corocznie, ale w ostatnich kilku latach zaczynają się pojawiać susze hydrologiczne. Co to oznacza w praktyce? Studnie przydomowe, ogrodowe i płytkie studnie głębinowe wysychają, a wizja coraz częstszych braków wody staje bardziej realna. 

Korzystania z wody w sposób racjonalny i oszczędny powinniśmy uczyć dzieci od najmłodszych lat. Często nie zdajemy sobie sprawy z ilości wody jaką zużywamy na darmo.
Oto kilka dobrych praktyk związanych z rozsądnym gospodarowaniem wodą, które na pewno pozwolą nam uzyskać duże oszczędności, ale również pomogą chronić jej zasoby:

  • Bierz prysznic zamiast kąpieli
  • Wyposaż baterie w perlatory
  • Zakręcaj kran
  • Zainwestuj w zmywarkę
  • Zainstaluj toaletę z oszczędną spłuczką
  • Zapobiegaj marnowaniu wody poprzez nieszczelne instalacje

https://ulicaekologiczna.pl/produkty/10-sposobow-jak-oszczedzac-wode 

infografika - oszczędzanie wody

do góry