Fundusze Europejskie

Oczyszczanie ścieków

Ważnym aspektem jest oczyszczanie ścieków. Jest to proces technologiczny polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń. W końcowym etapie oczyszczone ścieki odprowadzane są do środowiska naturalnego.

Celem naszych prac tj. oczyszczanie ścieków jest ochrona środowiska naturalnego. Nasze codzienne działania pozwalają na ochronę wód i zwierząt w nich zamieszkujących. By pomóc nam w procesie oczyszczania ścieków, warto pamiętać o postawie ekologicznej. To od nas zależy stan otaczającej nas natury. Od naszych postaw i naszych codziennych działań zależy nasze jutro! Dlatego pamiętajmy, że SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI!

sedes to nie śmietnikOdpady z kuchni (tj. resztki jedzenia, tłuszcze) zapychają kanalizację i są pożywieniem dla gryzoni żyjących w kanałach. Waciki kosmetyczne, wata, podpaski, mokre chusteczki - nigdy nie powinny trafić do sieci kanalizacyjnej. Są bardzo poważną przyczyną zatkania się rurociągów, czego następstwem może być spiętrzanie się ścieków i ich wylanie się. Patyczki higieniczne to zmora oczyszczalni ścieków. Uszkadzają urządzenia, które są odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków.

Bądź odpowiedzialny za obecne i przyszłe pokolenia!
Bądź EkoBohaterem!
Segreguj śmieci!
Nie zapychaj kanalizacji!
Pamiętaj, że woda jest darem natury i trzeba ją mądrze zagospodarowywać!

do góry