Fundusze Europejskie
Strona główna/Edukacja ekologiczna/Ścieki/Retencja wód opadowych w miejscu ich powstawania

Retencja wód opadowych w miejscu ich powstawania

Obecnie konieczne jest odwrócenie negatywnej tendencji do odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji deszczowej. Rozwijając infrastrukturę utwardzamy coraz więcej powierzchni biologicznie czynnych, przez co uniemożliwiamy migrację do gruntu wód opadowych zasilających warstwy wodonośne, i jednocześnie pozwalamy aby ogromne ilości wody słodkiej poprzez kanalizację, rowy i rzeki ostatecznie „przepadały” w słonowodnych morzach.
W celu rozwiązania „problemu” wód deszczowych warto stosować takie rozwiązania, dzięki którym zyskamy my i środowisko. Gromadząc wodę opadową w zbiornikach podziemnych lub beczkach, a następnie ją wykorzystując np. do podlewania ogrodów, nie zużywamy wody wodociągowej i „zwracamy” ją w dużej części do gruntu. Nadwyżki niewykorzystanej wody można odprowadzać do ziemi poprzez studnie chłonne lub systemy rozsączania wód deszczowych.

https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/na-czym-polega-mala-retencja 

Takie podejście do zagospodarowania wody jest uzasadnione ekonomicznie, gdyż pozwala uniknąć opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji, które systematycznie wprowadzają kolejne miasta.
Zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych poprzez miejscowe zwiększanie retencji stanowi właściwy trend w czasach kryzysu wodnego. Z dniem 01.07.2020 r. ruszył rządowy program Moja Woda, który wspiera finansowo przedsięwzięcia związane z zatrzymywaniem wód w obrębie nieruchomości. Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/ 

do góry