Fundusze Europejskie

Ścieki

Troszczenie się o samego siebie to też troszczenie się o środowisko naturalne. Pamiętajmy, że woda to nieoceniony skarb, dlatego trzeba ją oszczędzać i pomóc jej wrócić do obiegu w przyrodzie.

Działaj proekologicznie

  • Nie rozszczelniaj zbiorników bezodpływowych
  • Dbaj o stan techniczny i prawidłowo eksploatuj urządzenia do gromadzenia i podczyszczania ścieków
  • Nie odprowadzaj ścieków sanitarnych i innych zanieczyszczeń do środowiska
  • Pojazdy myj tylko w myjniach samochodowych.
  • Nie odprowadzaj wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej
  • Gromadź wodę do podlewania i ogranicz podlewanie wodą wodociągową

infografika - ścieki

do góry