Fundusze Europejskie
Strona główna/Zakłady MGK/Zakład Oczyszczania Miasta/Zakres świadczonych usług przez Zakład Oczyszczania (..)

Zakres świadczonych usług przez Zakład Oczyszczania Miasta

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na terenie miasta Oleśnica usługa realizowana jest z:

 • pojemników o pojemności: 60L, 120L, 240L, 1100L,
 • kontenerów typu KP3,5, KP7, KP9 i KP11,
 • worków na gruz typu Big-Bag o pojemności 0,9 m3,

Na terenie gminy Oleśnica usługa realizowana jest z:

 • kontenerów typu KP3,5, KP7 (tylko odpady z grupy 17)

Mechaniczne zamiatanie ulic i placów oraz polewanie

Usługę mechanicznego zamiatania ulic i placów realizujemy przy pomocy trzech zamiatarek:

 • ZM 260 na podwoziu RENAULT Midliner 150
 • HOFFMANS 414
 • CHALLENGER na podwoziu ISUZU

Usługę polewania ulic realizujemy przy pomocy polewarki o pojemności 7,0 m3 na podwoziu Liaz.

Segregacja odpadów

Selektywną zbiórką odpadów są objęte następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz przeterminowane leki.

 • Usługę zbiórki surowców wtórnych (papier, szkło i tworzywa sztuczne) realizujemy przy pomocy 2 szt. pojazdów z zabudową bramową oraz 2 szt. pojazdów z zabudową hakową, wyposażonym dodatkowo w przyczepę do transportu kontenerów typu KP32. Wszystkie pojazdy są wyposażone w żurawie z funkcją opróżniania pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów. Surowce wtórne są gromadzone w pojemnikach rozstawionych na terenie miasta Oleśnica.
 • Zużyte baterie można oddać w 24 punktach rozmieszczonych na terenie miasta Oleśnica.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmujemy od osób prywatnych na terenie PSZOK w Oleśnicy.
 • Zużyte opony przyjmujemy od osób prywatnych z terenu miasta Oleśnica, na terenie PSZOK w Oleśnicy.
 • Przeterminowane leki można oddać w 14 aptekach na terenie miasta Oleśnica.
do góry