Fundusze Europejskie
Strona główna/Zakłady MGK/Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków

Odbiór i oczyszczanie ścieków

Każdego dnia zapewniamy Państwu odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych z terenu miasta Oleśnicy oraz miejscowości Boguszyce i Smardzów. Do stacji zlewnej wozami asenizacyjnymi dowożone są również nieczystości ze zbiorników bezodpływowych należących do mieszkańców pobliskich miejscowości.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów

Nasza oczyszczalnia pracuje od 1996 roku i jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią z podwyższonym usuwaniem biogenów. Rocznie odbieramy i oczyszczamy ok. 1988 tys. m3. Na skutek ciągłych modernizacji, za pomocą nowoczesnego wyposażenia oczyszczalni kontrolujemy proces technologiczny mając na uwadze jakość odprowadzanych ścieków.

Osad sciekowy

Im bardziej nowoczesna technologia oczyszczania ścieków tym więcej pozostaje produktu ubocznego jakim jest osad ściekowy.

Co roku wytwarzamy około 4000 ton osadu ściekowego który trzeba przetworzyć i zagospodarować. W pierwszej kolejności osad poddaje się fermentacji metanowej. W procesie tym następuje zmniejszenie uciążliwości zapachu, jego zagniwalności oraz zmniejszenie organizmów patogennych. Fermentacja metanowa oprócz stabilizacji biologicznej umożliwia produkcję biogazu. W celu jego wykorzystania powstała instalacja składająca się z dwóch generatorów, każdy o mocy elektrycznej 160 kW oraz cieplnej 197 kW.

Energia elektryczna

Energia elektryczna produkowana jest na własne potrzeby, nadwyżka sprzedawana do sieci. Powstające podczas produkcji energii elektrycznej ciepło jest wykorzystywane do c.o. i technologii.

Kompostowanie

Jednym ze sposobów zagospodarowania osadów jest ich kompostowanie. By zagwarantować odpowiednie warunki do prowadzenia procesu, dwa lata temu na terenie oczyszczalni powstała instalacja do tlenowej stabilizacji osadów ściekowych. Osady wymieszane z materiałem strukturalnym ulegają kompostowaniu. Proces ten ma na celu wytworzenie kompostu o jak najlepszych parametrach. W zależności od składu końcowego może on uzyskać status: kompostu pozaklasowy (taki mamy obecnie), polepszacza gleby lub nawozu organicznego. Dokładamy wszelkich starań by wytworzony kompost został w przyszłości jak najlepszym produktem, czyli polepszaczem gleby lub nawozem organicznym.

Środowisko

Dbając o wspólne dobro, głównym celem naszych usług jest ochrona czystości wód powierzchniowych, która jest niezwykle ważna w dziedzinie ochrony otaczającego nas środowiska.

We wszystkich prowadzanych działaniach kierujemy się zasadą „Dbajmy razem o środowisko”.

do góry