Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Komunikat Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w (..)

Komunikat Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy o naruszeniu ochrony danych osobowych.

15 Października 2021

Realizując obowiązek wynikający z art. 34 RODO, Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych osób zamieszkujących teren gminy miasta Oleśnica. Szczegółowe informacje związane z naruszeniem, zostały wskazane poniżej.

W dniu 15 października 2021 r. doszło do wykrycia zdarzenia polegającego na ujawnieniu danych osobowych należących do biura obsługi klienta MGK, w treści których znajdowały się dane osobowe w zakresie: PESEL.
Zdarzenie powodujące ujawnienie danych osobowych było następstwem umyślnego wykorzystania przez pracownika danych, do których ma dostęp w związku z realizacją obowiązków służbowych. Doszło do działania poza zakresem przyznanego przez administratora upoważnienia do przetwarzania danych.
Z uwagi na okoliczności i powagę zaistniałej sytuacji informujemy, że naruszenie to zostało zgłoszone do Prezesa UODO.
Możliwe konsekwencje incydentu mogą polegać przede wszystkim na tym, że osoby których dane dotyczą, zostały pozbawione możliwości oddania głosu w budżecie obywatelskim. W związku z tym zostały ograniczone ich prawa i wolności.
W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia pragniemy dodać, że dane nie zostały upublicznione, ale wykorzystane do autoryzacji dostępu do ankiety w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego.
Jeśli Pani/Pan poweźmie wiadomość o wykorzystaniu swoich danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, w związku z głosowaniem na budżet obywatelski, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji.
W tym celu, a także w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Miejską Gospodarką Komunalną w Oleśnicy na adres e-mail:

W związku ze zdarzeniem wdrożone zostały w Miejskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy dodatkowe działania korygujące, mające na celu wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w ochronie danych osobowych. Powyższy przypadek jest ciągle przedmiotem analiz.

Zarząd MGK

do góry