Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/22 marca Światowym Dniem Wody

22 marca Światowym Dniem Wody

22 Marca 2023

W związku z obchodzonym corocznie w dniu 22 marca Światowym Dniem Wody, Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy zachęca wszystkich mieszkańców do działania na rzecz rozwiązywania problemów z gospodarką wodno-ściekową.

Nasz kraj ma jedne z najmniejszych naturalnych zasobów wodnych w przeliczeniu na mieszkańca, a równolegle wskutek niskiej świadomości ekologicznej oraz wielu uwarunkowań techniczno-ekonomicznych, ogromne ilości ścieków trafiają bezpośrednio do środowiska.
Warto w tym dniu zastanowić się na tym, skąd się bierze woda w naszych kranach. Jaką drogę musi przebyć od źródła do odbiorców i jakim procesom jest poddawana, aby jej jakość odpowiadała ustalonym normom?

Oleśnicka „kranówka” pochodzi z siedmiu ujęć wód podziemnych o głębokości od 28 do 170 m, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Oleśnica. Technologia uzdatniania wody jest oparta na procesach napowietrzania, filtracji i dezynfekcji. Woda pompowana z poszczególnych stacji miesza się w sieci wodociągowej i w zależności od lokalizacji punktu czerpalnego na terenie miasta oraz innych czynników, jej skład fizykochemiczny (w szczególności stopień mineralizacji) może być zróżnicowany.

Mineralizacja wody uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej w Oleśnicy

Ciekawostką jest, iż woda pochodząca z Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Brzozowej i ul. Ciepłej w zakresie wielu pierwiastków dorównuje i niejednokrotnie jest lepsza od wód butelkowanych dostępnych na rynku (poniżej tabela z mineralizacją wody). Woda wysokozmineralizowana jest wodą zdrową, jednocześnie wodą o znacznej twardości i wysokiej zawartości sodu.

Dostarczana woda podlega kontroli wewnętrznej przez akredytowane laboratorium oraz zewnętrznej przez PSSE w Oleśnicy. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.12.2017 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi miejska woda spełnia wszystkie wymagania gwarantujące jej przydatność do bezpośredniego spożycia oraz jej bezpieczeństwo i stabilność mikrobiologiczną.

Hala filtrów na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Dobroszyckiej

W związku z powyższym zachęcamy do spożywania wody z kranu i rezygnacji lub ograniczenia picia wody butelkowanej.

Prawem każdego odbiorcy jest dostęp do wody o dobrej jakości i dostęp do informacji
o bieżącej jakości wody. Na finalną jakość wody w punkcie czerpalnym ma również stan instalacji wewnętrznej oraz wielkość zużycia wody w budynkach, jednakże zachęcamy do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z jakością świadczonych usług w zakresie dostawy wody.

Woda - proste sposoby by zużywać jej mniej

do góry