Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Ciepłownia/Stawki opłat za ciepło

Stawki opłat za ciepło

28 Lutego 2023

Informujemy, że zgodnie ze Zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.295 z dnia 14.02.2023r.) od 1 marca 2023r. obowiązują następujące ceny
i stawki opłat za ciepło:

 

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

Grupa A

Grupa Az

Grupa B

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

                                         116 743,22

rata miesięczna

                                           9 728,60

Cena ciepła

zł/GJ

                                             86,59

Cena nośnika ciepła

zł/m3

                                             33,10

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

88 505,31

104 368,48

66 322,09

rata miesięczna

7 375,44

8 697,37

5 526,84

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

35,21

39,37

21,64

Jednocześnie informujemy, że w okresie od 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., zgodnie
z informacją Prezesa URE, wprowadzone do stosowania ceny i stawki opłat za ciepło nie mogą przekroczyć poniższych cen i stawek maksymalnych:

 

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

Grupa A

Grupa Az

Grupa B

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

                                       342 396,28

rata miesięczna

                                         28 533,02

Cena ciepła

zł/GJ

                                           107,88

Cena nośnika ciepła

zł/m3

                                            41,64

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

107 508,18

127 141,62

79 176,82

rata miesięczna

8 959,02

10 595,13

6 598,07

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

43,61

45,99

26,18

do góry