Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Ciepłownia/Rozpoczynamy budowę wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Rozpoczynamy budowę wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

23 Czerwca 2021

W czerwcu 2021r., po wielu miesiącach poświęconych na uzyskanie niezbędnych dokumentów i decyzji, rozpoczynamy realizację inwestycji mającej na celu ograniczenie korzystania z węgla do celów wytwarzania ciepła w Zakładzie Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy, poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy cieplnej 1,15 MW i mocy elektrycznej 0,99 MW, zlokalizowanej przy ul. Brzozowej w Oleśnicy.

Pierwsze prace budowlane rozpoczną się jeszcze w czerwcu 2021 r. i wykona je firma Ferox Energy System sp. z o.o. z Katowic, która wygrała przetarg na wybudowanie wysokosprawnej kogeneracji za kwotę 5,490 mln zł.

 

Gazowy układ kogeneracyjny Zakres prac polegać będzie na przygotowaniu zaplecza placu budowy, wykonaniu pomiarów geodezyjnych, wykonania fundamentów pod kontener kogeneracyjny, stacje transformatorową oraz utwardzeniu nawierzchni z kostki betonowej. W następnych miesiącach będą realizowane kolejne prace według wytyczonego harmonogramu prac budowlanych. Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest jeszcze w bieżącym roku.

 Inwestycja ta będzie realizowana w ramach programu ,,Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródło wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
W ramach tego programu naszej Spółce przyznano dofinansowanie łącznej kwocie 5,273 mln zł w tym 2,658 mln zł jako bezzwrotna dotacja oraz 2,615 mln zł jako niskooprocentowana pożyczka. Dodatkowym wsparciem finansowym dla Spółki będzie przyznana premia gwarantowana. Jest to dopłata do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Szacujemy, że będzie to kwota kilkuset tysięcy zł w skali roku przez okres 15 lat.

Dzięki realizacji tego zadania będziemy mogli wytwarzać i dostarczać ciepło do pobliskiej sieci ciepłowniczej, produkować energie elektryczną, która zostanie przekazana odpłatnie do sieci energetycznej. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zarówno ze sprzedaży energii elektrycznej jak i przyznanej premii gwarantowanej przyczynią się do modernizacji źródła ciepła jak również zmniejszy opłaty związane z emisją CO2.

W kolejnych etapach zaplanowaliśmy wybudowanie kolejnej, tym razem dwukrotnie większej, wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy cieplnej 2,6 MW i mocy elektrycznej 2,1 MW przy ul. Ciepłej na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy. Jeszcze w tym roku zaplanowaliśmy ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

Dzięki wykonaniu tych dwóch inwestycji będziemy mogli w okresie letnim wyłączyć kocioł węglowy i dostarczać mieszkańcom ciepło do celów podgrzania ciepłej wody użytkowej z jednostek wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Tym samym możliwe będzie zmniejszenie emisji CO2, co w ostatnich latach ma bezpośredni, znaczący wpływ na wzrost ceny ciepła dla oleśniczan.

do góry