Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Ciepłownia/Pozyskaliśmy finansowanie dla kolejnej inwestycji w (..)

Pozyskaliśmy finansowanie dla kolejnej inwestycji w wysokosprawną kogenerację gazową.

6 Grudnia 2021

W dniu 26 listopada 2021 r. Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy podpisała dwie umowy finansowania w formie dotacji oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla inwestycji mającej na celu ograniczenie korzystania z węgla do celów wytwarzania ciepła w Zakładzie Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy, na budowę wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy cieplnej 2,57 MW i mocy elektrycznej 2,12 MW, zlokalizowanej przy ul. Ciepłej w Oleśnicy.
Inwestycja powstanie w na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnej Ciepłowni. Spółka wcześniej zapewniła paliwo gazowe oraz niezbędną infrastrukturę w tej lokalizacji.

MGK już ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Otwarcie ofert wraz z wyborem wykonawcy przewidziano na styczeń 2022 r., zaś realizacja inwestycji planowana jest na połowę 2023 r.
ZGC - widok na kominInwestycja ta będzie realizowana w ramach programu ,,Ciepłownictwo powiatowe” realizowanego przez NFOŚiGW. W ramach tego programu MGK Sp. z o.o. przyznano dofinansowanie łącznej kwocie 8,703 mln zł w tym 2,611 mln zł jako bezzwrotna dotacja oraz 6,092 mln zł jako niskooprocentowana pożyczka.
Dla tej inwestycji MGK została przyznana w grudniu 2019 r. premia kogeneracyjna, tj. dodatkowe wsparcie finansowe, w formie dopłaty do wytwarzanej energii elektrycznej. Uzyskane wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego. Dzięki takiemu mechanizmowi spółka będzie miała wsparcie przez cały planowany okres eksploatacji nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji (do czasu wymiany lub modernizacji jednostek wytwórczych).
Dzięki realizacji tego zadania MGK będzie mogła wytwarzać i dostarczać ciepło do pobliskiej sieci ciepłowniczej, produkować energie elektryczną, która zostanie przekazana odpłatnie do sieci energetycznej. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zarówno ze sprzedaży energii elektrycznej jak i przyznanej premii gwarantowanej przyczynią się do modernizacji źródła ciepła jak również zmniejszą konieczne do ponoszenia opłaty związane z emisją CO2.

Wykonaniu inwestycji kogeneracji gazowej przy ul. Brzozowej (uruchomienie I kwartał 2022 r.) oraz kogeneracji gazowej przy ul. Ciepłej (uruchomienie w połowie 2023 r.), pozwoli MGK na wyłączenie w okresie letnim kotłów węglowych i dostarczanie mieszkańcom ciepła do celów podgrzania ciepłej wody użytkowej z nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

W kolejnych etapach MGK zaplanowała wybudowanie kotła biomasowego o mocy 10MW oraz dwóch kotłów gazowych o łącznej mocy 18MW, w celu produkcji energii cieplnej. Na te wszystkie inwestycja MGK wystąpiła z wnioskami do NFOŚiGW.

Realizacji inwestycji w zakresie zmniejszenia zużycia węgla do celów produkcji energii cieplnej dla oleśniczan, jest niezwykle ważna w celu zmniejszenia emisji CO2, co w ostatnich latach ma bezpośredni, znaczący wpływ na wzrost ceny ciepła dla oleśniczan.ZGC - opal

Ostatnie lata to skokowy wręcz wzrost notowań emisji CO2 na rynkach finansowych. Jest to obecnie główny koszt w kształtowaniu taryfy na ciepło dla oleśniczan. Dla porównania, w grudniu 2019 r., kiedy Spółka składała wnioski do NFOŚiGW w celu zmniejszenia zużycia węgla, wartość praw do emisji CO2 wynosiła 24,54 Euro/1 tonę CO2. W dniu 2 grudnia 2021 r. wartość ta wynosiła 79,98 Euro/1 tonę CO2. Daje to ponad trzykrotny wzrost wartości notowań praw do emisji CO2, co przekłada się na przeszło 40% wzrost kosztu produkcji ciepła.

Oznacza to, że przy obecnych cenach praw do emisji CO2 i ilościach koniecznych do umorzenia, Spółka jest zobowiązana zakupić prawa do emisji CO2, za ok. 11,6 mln złotych w skali roku t.j. 2-krotnie więcej niż za miał węglowy spalany w kotłach.

Dlatego tak ważne jest inwestowanie w instalacje zmniejszające zużycie węgla, w inne alternatywne i lokalnie dostępne paliwa np. gaz i biomasa, co daje możliwość na przyszłość ograniczania wzrastających cen ciepła przez oleśniczan.

Łączne nakłady MGK na niezbędne do realizacji inwestycje w celu wyjścia z obowiązkowego zakupu praw do emisji CO2, na chwilę obecną kształtuje się na poziomie 40-50 mln zł.

do góry