Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Ciepłownia/MGK może już od października obniżyć cenę ciepła.

MGK może już od października obniżyć cenę ciepła.

22 Września 2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. 2022 poz. 1967, Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy informuje odbiorców ciepła należących do grup:

  • gospodarstwa domowe przyłączone bezpośrednio,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  • podmioty publiczne, o których mowa w Art.4.1 p.4 ustawy,

o możliwości obniżenia ceny za dostawę ciepła i ciepłej wody użytkowej do średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, która zgodnie z ustawą dla paliwa węglowego wynosi 103,82 zł/GJ.
Obniżenie ceny obowiązuje od 01.10.2022 do 30.04.2023 r.
Uprawnione podmioty - odbiorcy ciepła, niebędący gospodarstwami domowymi, winni złożyć stosowne oświadczenie w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.
Wzór oświadczenia znajduje się w rozporządzeniu do ustawy lub na stronie mgk.olesnica.pl w zakładce: Zakłady-ZGC-Pliki do pobrania.
W przypadku mieszkańców Oleśnicy, którym ciepło dostarcza MGK-Zakład Gospodarki Cieplnej, ulga w cenie kształtować się będzie w granicach 7%-9%, w zależności od grupy taryfowej.
Jest to różnica pomiędzy ustaloną w ustawie ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą, a zatwierdzoną przez Prezesa URE Decyzją o zmianie taryfy dla MGK z dnia 5 lipca 2022 roku.

Sławomir Wers
Dyrektor Finansowy
MGK Spółka z o.o.

do góry