Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Komunikat nr 3/2020 Prezesa Zarządu MGK Spółka z o.o. w (..)

Komunikat nr 3/2020 Prezesa Zarządu MGK Spółka z o.o. w Oleśnicy z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

17 Marca 2020

Ze względu na bieżącą, dynamiczną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uchronić zdrowie wszystkich pracowników, bez których świadczenie usług wywozu odpadów, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, a także dostawy ciepła oraz administrowania cmentarzami byłyby niemożliwe.

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku wystąpienia ognisk epidemii w naszej firmie zakłócenie ciągłości świadczenia komunalnych usług publicznych byłoby dla mieszkańców naszego miasta katastrofalne.

W związku z tym do odwołania ograniczamy bezpośrednią obsługę klientów. Prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny, elektroniczny lub korespondencyjny.

W przypadku pilnej potrzeby załatwienia sprawy będziemy dla Państwa dostępni pod następującymi numerami telefonów i adresami mailowymi:

 • odpady 71 3967138, e-mail:
 • woda i kanalizacja 71 3967114, e-mail:
 • rozliczenia 71 3967124, e-mail:
 • kierownik BOK 71 3967145, e-mail:
 • sekretariat 71 3961110, e-mail:
 • CO i c.w.u 71 3144541, e-mail:
 • ZCK – opłaty i informacje 71 3149845 e-mail: jdabrowska@mgk.olesnica.pl

W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów, wniosków, uzgodnień, umów prosimy o ich wrzucenie do specjalnie przygotowanej skrzynki korespondencyjnej przed siedzibą Spółki przy ul. 11 Listopada 17. Potwierdzenie otrzymania postaramy się wysłać niezwłocznie na adres mailowy, który koniecznie należy umieścić w przekazanej korespondencji.

Wszelkich informacji dotyczących trybu postępowania przy świadczeniu usług komunalnych udzielą Państwu odpowiedzialni kierownicy branżowi:

 • kierownik Zakładu Gospodarki Cieplnej 663743518 e-mail:
 • kierownik Zakładu Wodociągów 607887563 e-mail:
 • kierownik Oczyszczalni Ścieków 663726428 e-mail:
 • kierownik Zakładu Oczyszczania 663749048 e-mail:
 • kierownik Zarządu Cmentarzy 691743089 e-mail: rlesicki@mgk.olesnica.pl

Jednocześnie informujemy o zamknięciu do odwołania:

 • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Moniuszki.
 • Kasy w siedzibie Spółki przy ul. 11 Listopada 17. Wszelkie płatności prosimy realizować przelewami na wskazane na fakturze konto.

Chcielibyśmy zapewnić, że uważnie monitorujemy sytuację i podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności podczas wykonywania swoich obowiązków. Liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie w tym trudnym czasie.

do góry